Pracownia Psychotechniczna

W pracowni psychotechnicznej  znajdującej  się w CM Cegielniana  oferujemy pełny zakres g(d)1220badań psychologicznych w ramach medycyny pracy. W naszej Pracowni wykonają Państwo badania sprawnie i profesjonalnie.

W Pracowni psychotechnicznej zajmujemy się   diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

Oferujemy pełny zakres profilaktycznych badań psychologicznych w ramach medycyny pracy oraz badań kwalifikacyjnych:

Kierowców :

 • zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • kierowców zarówno prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele    handlowi),
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • kandydatów na kierowców oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców wykonujących transport drogowy (przewozy pojazdem powyżej 3,5 tony oraz przewożących pasażerów),
 • przedsiębiorców wykonujących osobiście transport,

Kierowców skierowanych na badania na wniosek Komendy Policji lub lekarza:

 • kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,
 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających,
 • sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,
 • kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego.

Operatorów urządzeń transportu bliskiego (UTB)  i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów  sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
 • osób pracujących na wysokości.

Cena badań to 250 PLN na które składa się konsultacja okulistyczna, glukoza oraz orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika.

Na  badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym badanie należy nie spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.

Ponadto należy zabrać ze sobą:

Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
Aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez Policję, pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione.

Badanie trwa ok. 1-1,5 godziny i zakończone jest  wydaniem odpowiedniego orzeczenia.