Badania wstępne

W Centrum Medycznym Cegielniana realizowane są kompleksowo usługi z zakresu medycyny pracy jak i usługi  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje lekarzy specjalistów. Pacjenci mogą korzystać między innymi z konsultacji ginekologa, kardiologia, laryngologa, neurologa, okulisty, dermatologa, endokrynologa, chirurga i ortopedy, stomatologa, ortodonty. Placówka nasza oferuje także szeroki zakres diagnostyki laboratoryjnej, USG, jak i innych badań, takich jak EKG, spirometria, audiometria czy psychotesty.

Aby dostarczyć Klientom korporacyjnym satysfakcję ze współpracy z nami oraz zapewnić usługi medyczne rzeczywiście dostosowane do Państwa potrzeb, Centrum Medyczne Cegielniana działa jednocześnie na kilku płaszczyznach:

  • medycyna pracy – oferujemy koordynację działań medycyny pracy dla całej firmy. Nasza oferta obejmuje również wizytacje stanowisk pracy, poradnictwo w zakresie chorób zawodowych, działania związane z prewencją narażeń na stanowiskach pracy oraz orzecznictwo.
  • profilaktyka korporacyjna – propagując ideę dbania o zdrowie i samopoczucie pracowników, którzy są najważniejszym kapitałem każdej firmy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców możemy przygotować ofertę dotyczącą organizacji i przeprowadzenia akcji profilaktycznych w miejscu pracy. Zapewniamy możliwość realizacji różnego rodzaju programów profilaktycznych dostosowanych do specyfiki działalności naszych Klientów.
  • zarządzanie ryzykami zdrowotnymi – oferujemy realizację programu optymalizacji kosztów ryzyka zawodowego. Poprzez audyt zdrowotny proponujemy Państwu pomoc w podjęciu działań mających na celu zredukowanie kosztów związanych m.in. z absencją chorobową czy fluktuacją.
  • ubezpieczenia zdrowotne – nawiązaliśmy ścisłą współpracę z wiodącymi na polskim rynku firmami ubezpieczeniowymi (m.in.ALLIANZ, PZU, COMPENSA, TU Zdrowie, TU Inter Polska SA, czy Signal Iduna), w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych dla Klientów korporacyjnych. Nasza rola w relacji z Klientem polega na wyszukaniu ochrony ubezpieczeniowej, jakiej potrzebuje Klient, za możliwie najniższą cenę przy zachowaniu najlepszych warunków dotyczących preferowanego zakresu usług medycznych oraz realizacja tych usług m.in. w naszej placówce.

Realizowane przez nas usługi w ramach badań medycyny pracy świadczone są przy spełnieniu wszystkich wymogów prawnych, jakie stawiane są polskim pracodawcom. Zakres usług zgodny jest  z Kodeksem Pracy oraz Ustawą z dn. 17 października 2008r. o służbie medycyny pracy.