Badania uczniów

Zapewniamy badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz szkół wyższych i kandydatów na studia doktoranckie, jak również badania uczniów i studentów tych szkół.

Badania przeprowadzane są w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół i uczestników studiów doktoranckich. Przeprowadza je lekarz uprawniony, w razie konieczności zlecane są też badania dodatkowe, wykonywane przez lekarzy specjalistów w tutejszej placówce.

Do badania należy zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez szkołę lub inną placówkę dydaktyczną, w którym wymieniono czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, na które uczeń może być narażony w trakcie praktycznej nauki zawodu. Osoby poniżej 16 rż. do badania zgłaszają się z opiekunem prawnym. Należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także numer PESEL.

Badania kandydatów, uczniów i studentów w naszej placówce wykonywane są wyłącznie odpłatnie, po wcześniejszej rejestracji .