Badania sanitarne

W naszej placówce istnieje możliwość przeprowadzenia badań do celów sanitarno- epidemiologicznych, w efekcie których otrzymają Państwo wpis w książeczce sanitarno- epidemiologicznej oraz orzeczenie lekarskie, niezbędne do podjęcia pracy w kontakcie z żywnością.

Do badania należy zgłosić się z wynikami badań kału na nosicielstwo, przeprowadzonymi w powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno epidemiologicznej. Badanie kału na nosicielstwo można także wykonać za naszym pośrednictwem, przynosząc kał do badania do naszego centrum medycznego przez 3 dni; odpowiednie pojemniki są wydawane w naszej siedzibie.

Po badaniu kału przeprowadzane jest badanie przez lekarza uprawnionego, który wydaje stosowne orzeczenie. Nie ma konieczności dostarczenia badań krwi lub wyniku badania rtg klatki piersiowej, jednak, jeśli Państwo posiadacie takie wyniki, to warto mieć je przy sobie w dniu badania.

W razie wątpliwości wynikających z badania, lekarz może zlecić badania dodatkowe.

Badania do celów sanitarno- epidemiologicznych  naszej placówce wykonywane są   po wcześniejszej rejestracji .