Akcje profilaktyczne

O tym, że profilaktyka jest najskuteczniejszym działaniem mającym na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i podjęcie leczenia, wiemy wszyscy.

Pracodawcy w trosce o swoich pracowników, ale także z uwagi na problemy organizacyjne i finansowe straty, spowodowane przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych (koszty związane z zastępstwami, koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników, obowiązek wypłacania wynagrodzenia pracownikowi w trakcie niezdolności do pracy) zaczynają także zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest dbanie o zdrowie swoich pracowników.

Jako placówka medyczna, dajemy świadomym Pracodawcom wiele narzędzi, które pozwalają im wpływać na kondycję zdrowotną pracowników, począwszy od abonamentów medycznych, szczepień po dedykowane akcje profilaktyczne.

Akcje profilaktyczne możemy organizować w naszym Centrum Medycznym lub bezpośrednio w siedzibie Pracodawcy, dobierając odpowiedni zakres usług medycznych, adekwatny do sytuacji demograficznej i zajmowanych przez pracowników stanowisk pracy. Przed podpisaniem umowy na organizację akcji, przeprowadzamy analizę stanu zdrowia pracowników, oceniamy ryzyko związane z zajmowanymi stanowiskami pracy i występującymi na nich narażeniami.

Aby uzyskać ofertę naszych usług, prosimy o kontakt:
biuro@cmckrakow.pl
tel. kom. 530 228 530
tel. 12 295 08 09